Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

Sognepræst Sonja Nicolaisen

Torrild Kirke
 
Kontakt Sonja Nicolaisen.
 
Tlf.:  4045 8477 eller 8655 0012
Mail: sonn@km.dk 
 
 
 
 

Juletræ i præstegårdens forhave
 
Hundslund kirke taget ud af brug!
På grund af forekomst af skimmelsvamp i et omfang, der kan være skadeligt for helbredet hos særligt følsomme, er det blevet besluttet, at Hundslund kirke ikke må bruges. Det betyder, at alle gudstjenester og andre aktiviteter, der er planlagt til at finde sted i Hundslund kirke, må flyttes. Julekoncerten søndag den 17. december kl. 19.30 med Chrysillis-koret afvikles i stedet i Falling kirke, også kl. 19.30.
 
Vi opfordrer til, at man i den kommende tid holder øjne og ører åbne og lytter til jungletrommerne for at holde sig orienteret sig om, hvor de annoncerede gudstjenesterne finder sted. Så snart menighedsrådet har udarbejdet en nødplan for den kommende periode, hvis længde vi endnu ikke kender, vil det blive bekendtgjort ved opslag og annoncering samt her på hjemmesiden.
 
Begravelser og bisættelser må i den kommende tid henvises til Torrild kirke. Jordfæstelse på kirkegården kan naturligvis altid finde sted.
 
 
Julehjælp
Der kan i år søges om hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med julen. Kirken råder over midler, bl.a. fra Lions i Odder, som giver mulighed for at uddele portioner til beboere i Hundslund og Torrild sogne, som har behov. Portionerne uddeles bl.a. som gavekort.
Ansøgning skal adresseres til sognepræst Sonja Nicolaisen, pr. mail sonn@km.dk eller lægges i postkassen ved Kirkehuset i Hundslund eller ved Præstegården i Torrild, senest mandag den 4. december.
Vi siger tak til Lions Odder for pengene.
Venlig hilsen
Sonja Nicolaisen
 
 
           Kirkebladet decemper 2017
           (klik på billedet for at åbne bladet)
 
  Ældre udgaver af kirkebladet
  finder du i arkivet.
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund