Gudstjenester

Alle gudstjenester forestås af sognepræst Sonja Nicolaisen,
med mindre andet fremgår.
 
 
Søndag 4. februar - Seksagesima
"Lignelsen om sennepsfrøet"
Torrild kirke: 9.00
Gylling kirke: 10.30 SN
 
 
Tirsdag 13. februar - Fastelavn
17.00-19.00: Kirkehuset ved Hundslund Kirke
Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning mm.
 
 
Søndag 18. februar - 1. søndag i fasten
"Hvem er den største?"
Torrild kirke: 9.00 (Marianne Lyst)
Hundslund kirke: Ingen
 
 
Søndag 25. februar - 2. søndag i fasten
Ingen
 
 
Søndag 4. marts - 3. søndag i fasten
10.30 Odder kirke - Det kirkelige møde
Fælles for alle kirker i Odder Provsti
 
 
Søndag 11. marts - Midfaste
"Livets brød"
Torrild kirke: 9.00
Ørting kirke: 10.30 SN
 
 
Søndag 18. marts - Mariæ bebudelses dag
"Marias lovsang"
Hundslund: 9.00 (Kirkehuset)
Torrild 10.30 (våbenhuskaffe)
 
 
Søndag 25. marts - Palmesøndag
"Jesus salves med kostbar nardusolie"
Torrild: 9.00
Hundslund: 10.30
 
 
Onsdag 28. marts - gudstjeneste med demente
Hundslund: 14.00
 
 
Torsdag 29. marts - Skærtorsdag
"Fodvaskningen"
Torrild: 10.30
Hundslund: 19.00
 
 
Fredag 30. marts - Langfredag
"Korsfæstelsen"
Torrild: 9.00
Hundslund: 10.30
 
 
Søndag 1. april - Påskedag
"Kvinderne finder graven tom"
Hundslund: 9.00
Torrild: 10.30
 
 
 
 
 
Se i øvrigt den fælles gudstjenesteliste for Hundslund, Torrild, Ørting, Falling,
Gylling og Alrø kirker: Gudstjenesteliste
 
 
 
 
Folkekirken logo
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund