Dåb og Navngivning

Et barn skal navngives med fornavn og efternavn senest seks måneder efter fødslen. Dette kan ske ved aflevering af en navngivningsblanket, der kan downloades på www.personregistrering.dk, hvor navngivningen også kan foretages elektronisk med digital signatur - eller navngivningen kan ske ved at aftale dåb med præsten.
 
Ved dåbssamtalen opgives barnets CPR-nummer og navn samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som alle selv skal være døbte og ud over konfirmationsalderen. Endvidere oplyses det, hvem der bærer barnet ved dåben.
 
Fadderne er vidner på, at barnet er døbt, og lover ved at være faddere at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene bliver forhindret i selv at gøre det.
 
Her finder du inspiration og viden.
 
Alle henvendelser vedr. navngivning bedes rettet til Kirkekontoret ved Odder Sognekirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, tlf. 8780 2530.
 
Aftale om dåb træffes direkte med Sonja Nicolaisen, tlf. 40 45 84 77  eller 86 55 00 12. Du kan også sende en mail på: sonn@km.dk.
 
 
 
 
Folkekirken logo
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund