Sonja
Sonja Nicolaisen
Tlf.: 40 45 84 77 / 86 55 00 12
E-mail: sonn@km.dk
Træffes på præstekontoret efter forudgående aftale.
 
Præstekontoret i Hundslund-Torrild Kirkehus:
Landevejen 5, 8350 Hundslund
 
OBS!
Personregistrering og kirkebogsføring

varetages af kordegnekontoret ved Odder kirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, 
tlf. 87 80 25 30
 

Præsten

Hvis nogen fra sognene ønsker besøg, eller ved om nogen, der gerne vil have besøg af præsten, er I altid velkomne til at kontakte mig pr. telefon eller mail.
 
Det gælder også besøg på sygehusene eller plejecentrene.
 
Som præst har jeg absolut tavshedspligt med hensyn til, hvad der måtte blive betroet mig under sådanne besøg eller samtaler.
 
Jeg fungerer også som præst med tilknytning til hjemmeplejen i Odder kommune, hvor jeg er til rådighed for samtale med alvorligt syge og døende borgere samt deres pårørende og personale.
 
 
 
 
 
 
 
Folkekirken logo
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund