Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

1. august 2019 tiltrådte Kåre Schelde Busk som ny præst i Fjordpastoratet

Torrild Kirke
 
 
 
 
 
På vej ud ad døren...
 
 
Hundslund og Torrild sogne er nu en del af Fjordpastoratet 
 
Fra og med 1. januar 2019 udgør Hundslund og Torrild sogne sammen med Ørting, Falling, Gylling og Alrø sogne et fælles pastorat, som vi kalder Fjordpastoratet. Fjordpastoratets seks sogne betjenes af præsterne Marianne Lyst og Kåre Schelde Busk.
 
Vi har allerede et fælles kirkeblad, og vi arbejder på snarest at oprette en ny fælles hjemmeside for de seks sogne. Derfor vil man kunne iagttage mangler på denne og de øvrige sider i forhold til fornyelse, opdatering, herunder opdatering af den separate gudstjenesteliste, ligesom siden heller ikke fortæller alt, hvad der sker i Fjordpastoratet.
 
Langt det meste vil dog kunne ses i det til enhver tid nyeste kirkeblad, som er på denne side, og som kan læses her i sin helhed.
 
 
Fastelavnssøndag, 23. februar kl. 17.00
 
er der aftensangsgudstjeneste i Torrild Kirke ved sognepræst Marianne Lyst.
 
 
Fastelavnsfejring i Hundslund
 
Onsdag 26. februar kl. 17 er der fastelavnsfejring i kirken og kirkehuset i Hundslund. Der begyndes med en kort andagt i kirken ved Marianne Lyst, og derefter er der tøndeslagning til tre tønder uden for kirkehuset. Der er præmier for bedst udklædte samt til kattekonger og dronninger m.m. Spejderne laver mad over bål.
 
 
Torsdag 5. marts kl. 14.30 er der K-dag i kirkehuset i Hundslund
 
Mette Jensen, der er forstander for institutionen Hadruplund, fortæller om institutionen og dens arbejde. Alle er velkomne.
 
 
Tag med feltpræsten til Afghanistan
 
Onsdag 11. marts kl. 19.30 er der foredrag i kirkehuset i Hundslund med sognepræst Lars Berg Thomassen, Odder. Han fortæller om at være udsendt som feltpræst med de danske soldater i Afghanistan. Alle er velkomne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkebladet december 2019
(klik på billedet for at åbne bladet)
 
Ældre udgaver af kirkebladet
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund