Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

Sognepræst Sonja Nicolaisen

Torrild Kirke
 
Kontakt Sonja Nicolaisen.
 
Tlf.:  4045 8477 eller 8655 0012
Mail: sonn@km.dk 
 
 
 
 
Vi venter på forårets bebudere!

 
Godt nytår!
 
Fra og med 1. januar 2019 udgør Hundslund og Torrild sogne sammen med Ørting, Falling, Gylling og Alrø sogne et fælles pastorat, som vi kalder Fjordpastoratet. Fjordpastoratets seks sogne betjenes af præsterne Marianne Lyst og Sonja Nicolaisen.
 
Vi har allerede et fælles kirkeblad, og vi arbejder på snarest at oprette en ny fælles hjemmeside for de seks sogne. Derfor vil man kunne iagttage mangler på denne side i forhold til fornyelse, opdatering, herunder opdatering af den separate gudstjenesteliste, ligesom den heller ikke er dækkende for alt, hvad der sker i Fjordpastoratet.
 
 
Gudstjeneste 13. januar
1. søndag efter Helligtrekonger
9.00 Gylling kirke (ved HKN)
10.30 Alrø kirke (ved HKN)
 
Gudstjeneste 20. januar
2. søndag efter Helligtrekonger:
9.00 Torrild kirke (ved SN)
10.30 Ørting kirke (ved SN)
 
 
Til Danmark i hestevogn
tirsdag 22. januar kl. 19.30, Kirkehuset i Hundslund
Foredrag ved Alida Stijkel (Øko Ged & Grønt)
 
Fakkeltur i Hundslund
fredag 25. januar kl. 17-19
Turen starter ved Hundslund Kirke og slutter samme sted med suppe i våbenhuset, stearinlys og fællessang. Alle kan være med.
Pris: 20 kr. for voksne og børn
NB. gratis knæklys til børnene
For yderligere information, betaling og tilmelding senest den 20. januar 2019.
Kontakt Hanne Hagen på tlf. 3060 5063 eller Lene Enevold på tlf. 2873 7271.
Der kan betales på Mobile Pay 2873 7271 eller kontant.
 
 
 
 

Kirkebladet december 2018
(klik på billedet for at åbne bladet)
 
Ældre udgaver af kirkebladet
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund