Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

Sognepræst Sonja Nicolaisen

Torrild Kirke
 
Kontakt Sonja Nicolaisen.
 
Tlf.:  4045 8477 eller 8655 0012
Mail: sonn@km.dk 
 
 
 
 
På vej mod påske
 
Fjordpastoratet er søsat!
 
Fra og med 1. januar 2019 udgør Hundslund og Torrild sogne sammen med Ørting, Falling, Gylling og Alrø sogne et fælles pastorat, som vi kalder Fjordpastoratet. Fjordpastoratets seks sogne betjenes af præsterne Marianne Lyst og Sonja Nicolaisen.
 
Vi har allerede et fælles kirkeblad, og vi arbejder på snarest at oprette en ny fælles hjemmeside for de seks sogne. Derfor vil man kunne iagttage mangler på denne side i forhold til fornyelse, opdatering, herunder opdatering af den separate gudstjenesteliste, ligesom siden heller ikke er dækkende for alt, hvad der sker i Fjordpastoratet.
 
  
Søndag 17. marts Det kirkelige møde
mellem alle sogne og valgmenigheden i Odder Provsti
10.30 Gudstjeneste i Odder kirke
Derefter frokost i kirkecenteret
og foredrag med Naser Khader
Pris for frokost og foredrag: kr. 90,-
Tilmelding senest 14. marts til kirkekontoret i Odder, tlf. 8780 2530.
 
 
Gudstjeneste onsdag 20. marts
19.00 Hundslund kirke
ved cand.teol. Niels Sander Pedersen,
som er præst i Mellerup Valgmenighedskirke.
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
 
 
Gudstjeneste søndag 24. marts
3. s. i fasten
10.30 Falling (SN)
 
Højskoledag søndag 24. marts
10.00 Alrø, gudstjeneste og foredrag ved provst Gerda Neergaard Jessen
Frokost, efterfulgt af foredrag ved Erik Lindsø: Højskolesangbogen i fortælling og sang.
Tilmelding senest 18. marts til Bente Rasmussen, degnsminde@mail.dk.
 
 
Gudstjeneste søndag 31. marts
Midfaste
9.00 Torrild (SN)
10.30 Gylling (SN)
 
 
 

Kirkebladet marts 2019
(klik på billedet for at åbne bladet)
 
Ældre udgaver af kirkebladet
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund