Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

Sognepræst Sonja Nicolaisen

Torrild Kirke
 
Kontakt Sonja Nicolaisen.
 
Tlf.:  4045 8477 eller 8655 0012
Mail: sonn@km.dk 
 
 
 
 
På vej mod påske
 
Fjordpastoratet er søsat!
 
Fra og med 1. januar 2019 udgør Hundslund og Torrild sogne sammen med Ørting, Falling, Gylling og Alrø sogne et fælles pastorat, som vi kalder Fjordpastoratet. Fjordpastoratets seks sogne betjenes af præsterne Marianne Lyst og Sonja Nicolaisen.
 
Vi har allerede et fælles kirkeblad, og vi arbejder på snarest at oprette en ny fælles hjemmeside for de seks sogne. Derfor vil man kunne iagttage mangler på denne side i forhold til fornyelse, opdatering, herunder opdatering af den separate gudstjenesteliste, ligesom siden heller ikke er dækkende for alt, hvad der sker i Fjordpastoratet.
 
  
 
Gudstjeneste torsdag 18. april
Skærtorsdag
17.00 Ørting (ML)
(med efterfølgende spisning, tilmelding på tlf. 29382124 senest 5. april)
 
 
Gudstjeneste fredag 19. april
Langfredag
9.00 Gylling (SN)
10.30 Hundslund (SN)
 
 
Gudstjeneste søndag 21. april
Påskedag
9.00 Hundslund (ML)
9.00 Torrild (SN)
10.30 Alrø (ML)
10.30 Falling (SN)
 
 
Gudstjeneste mandag 22. april
2. påskedag
9.00 Torrild (SN)
10.30 Gylling (SN)
 
 
Gudstjeneste søndag 28. april
1. s. e. påske
10.00 Gylling konfirmation (ML)
10.30 Torrild (DRS)
11.00 Falling konfirmation (VDR)
12.00 Alrø konfirmation (ML)
 
 
K-dag torsdag 2. maj
14.30-16.30 i Kirkehuset i Hundslund
Vi synger fra Højskolesangbogen, ser billeder fra 12½ år i pastoratet, og får kaffe med kage til. Alle er velkomne!
 
 
  
 

Kirkebladet marts 2019
(klik på billedet for at åbne bladet)
 
Ældre udgaver af kirkebladet
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund